როდიდან აღდგება ტურიზმი საქართველოში

"თიბისი კაპიტალის" მაკრო-სექტორულ მიმოხილვაში განხილულია ეკონომკური აღდგენის საბაზო სცენარი, რომლის მიხედვით, საქართველოსა და მეზობელ ქვეყნებში რისკ-ჯ

Read More